Skärande bearbetning och smide, hur hänger det ihop?

När metall ska formas så kan man jobba med skärande bearbetning och smide. Faktum är att smidet också kan behövas då verktyg av metall ska vässas. Trots att det rör sig om en klassisk metod så är det fortsatt aktuellt i vårt moderna industrisamhälle där maskiner klarar av rörbockning, håltagning i rör och mer.

Vad är smide?

Definitionen av smide är att man bearbetar en metall så det bildas en plastisk deformation. Med enklare ord så kommer metallen att få en ny form. Detta kan ske med varmsmide då man hettar upp metallen för att sedan böja och forma.

Det går också att genomföra smide med kallsmide och då kommer man inte att värma metallen. Kallsmide är något som plåtslagaren sysslar med. I grund och botten så kan vi ju säga att bockning är en form av kallsmide som utförs av kantpressar och bockningsmaskiner.

Här ser vi genast hur skärande bearbetning och smide går ihop. Många industriföretag som jobbar med att bearbeta och beskära metall har ju även pressningsmaskiner som utför den form av kallsmide.

Verktyg som ska vässas med smide

Ett intressant område som sammanför behovet av skärande bearbetning och smide är stenhuggarens arbete. En stenhuggare jobbar ju med verktyg av metall för att kunna hacka och forma sten. Stenhuggaren använder sig i stort sett dagligen av en smed för att verktygen ska vara vassa och fungera som tänkt.

Det är fortfarande så att den traditionella formen av vässning är den bästa då man ska skärpa verktyg för stenhuggning. Det betyder att en smed kommer att värma upp verktyget och sedan smida ut en ny vass egg.

Slutmontering som kräver smide

Det kan också vara så att skärande bearbetning måste följas av någon form av smide, kallsmide eller varmsmide, för att montering ska bli möjligt. Det här sker ibland för hand och ibland med maskiner och är högst aktuellt på industriföretag där man kan sköta kompletta processer från tillverkning av delar till efterbearbetning och montering.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!