Rörlasermaskiner som klarar allt

De svenska företag som vågar satsa på den nya tekniken har mycket att erbjuda. Moderna rörlasermaskiner är imponerande. De kan skära perfekta snitt i olika rörprofiler. Arbetsprocesserna är snabbare än någonsin så även mindre verkstäder klarar av stora projekt på kort tid. Men när det rör sig om lite större format så är det förstås så att det måste finnas plats på golvet. Det finns ännu ingenting som tillfälligt kan förminska stålrör och sedan förvandla dem till rätt storlek igen!

Rörlasermaskiner för stora rör

Ibland så kan det ju vara så att man måste skära till rördelar som är så stora att en människa inte kan lyfta dem för hand. Tyngd och storlek gör det svårare att jobba med rören men med så kallade jumbomaskiner så klarar man även detta. Det går att utföra 3D-skärning med hjälp av rörlasermaskiner som är till för riktigt tunga profiler. Maskinen fungerar i stort sett som dem som man använder sig av för vanlig metallbearbetning. Man får också snabbhet trots att rören är så långa och tunga och det är verkligen imponerande.

Inmatning och utmatning kan kräva robot

Nu är det förstås så att man måste få de stora rören som ska beskäras på plats. Den som jobbar med skärande bearbetning riskerar att slitas ut om det hela tiden ska bäras och flyttas på tunga metallprofiler. Arbete inom metallindustrin var en gång väldigt tungt och faktiskt något som ledde till att folk skadade sig. Men med dagens industriautomation så ser läget helt annorlunda ut.

Man använder sig till exempel av robotar för att låta operatören göra viktigare saker. Med lastredskap och programmerade robotar så får man de långa och tunga rörprofilerna på plats i jumbomaskinen. När arbetet med beskärning väl är klart så kan man mata ut och låta roboten ta delen vidare till nästa station.

Färdiga delar med laserskärning

En stor fördel med att beskära plåtrör med laser är att man på detta vis kan få delar som är redo att användas. Man behöver inte alltid följa upp med efterbehandling. Snittet är perfekt utfört och kommer inte att kräva svetsning eller annat arbete för att ge det stöd som krävs. När man får fina snittytor så blir det också enklare att foga samman olika rörbitar med perfekt passform.

Passformen blir minst sagt viktig då det handlar om stora och tunga rör som inte direkt går att flytta på hur som helst. Även om man använder sig av robotar och moderna maskiner som kan flytta och manövrera runt med de tunga delarna så bör rören vara väl anpassade redan efter beskärning. Utan någon vidare ytbehandling så kan man alltså gå direkt till montering. Det kan ske på samma verkstad som utför rörlaserskärning eller på annan plats. Med god planering så vet man precis hur varje steg ska utföras för bästa möjliga resultat.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!