Rörbockning som blir kostnadseffektiv

Det finns metaller som anses som billigare alternativ. Ett exempel på detta är aluminium som är ett populärt val för många olika typer av produktioner. Faktum är att svenska tågräls länge har haft koppar som jordning mellan tågräls och elstolpar. Men på grund av att koppar är så pass stöldbegärligt så har man börjat byta ut metallen mot aluminium som fungerar minst lika bra. Då man ska rörbocka en metall så är kostnaden alltid en parameter. Även om det rör sig om rörbockning av kostnadseffektiva material, som aluminium, så är det viktigt att undvika svinn på grund av fel.

Bästa metoden för rörbockning

Hur man ska genomföra rörbockning beror förstås en hel del på vad som ska bockas och i vilket material. Det är mycket vanligt med kallbockning som sker genom att man drar ett rör genom en kurvmall som är urskålad. Med ett dragskaft så får man en hävarm med samma urskålning som kurvmallen. Mall och skaft kommer att ge en slags tunnel där röret inte blir platt då det dras genom bockzonen trots den stora kraften. Det här gör att man kan använda sig av profiler med en viss form och behålla formen bockningen igenom.

Kapa rör eller bocka

Man kan ju forma rördetaljer på lite olika sätt. Det går till exempel att kapa och sedan skarva ihop rörbitar. Det gör man också och då kommer det att krävas andra metoder som svetsning för att få en färdig produkt. Men med röbockning så får man ett produktionsalternativ som kan ses som billigare. Man behöver inte skarva då man får en färdig del. Inga bitar kommer att slängas då man enbart bockar den rör-bit som ska få den önskade formen.

Kreativa lösningar som kostar mindre

Med rör som man bockar så kan man få mycket kreativa lösningar utan att det här blir dyrare. Det går att böja till plåtar, balkar, linjära rör och rörprofiler så att de blir runda. Man kan välja olika geometriska inställningar tack vare att den moderna tekniken är så pass avancerad. Med datorprogram så ställer man in produktionen så att den blir exakt. Det här är något som man drar stor nytta av inom all skärande bearbetning.

Programmering minskar svinnet

Just det att man programmerar är en stor anledning till att man kan dra ner på materialkostnader på grund av svinn. Allting är förberett på rätt sätt och man kommer inte att testa på bitar hur som helst. Med programmeringen så kan man använda materialet som ska röbockas på ett effektivt sätt. Man får en perfekt form och slipper kasta eller göra om så som ofta var fallet innan rörbockning utvecklades till det moderna formatet som vi ser på svenska verkstäder idag.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!