Plasmaskärning för många olika material

Om man ska välja laserskärning eller kanske plasmaskärning beror en hel del på vad som ska beskäras. Men en sak är säker, plasmaskärning fungerar på flera olika material.  Med en plasmaskärare så kan man skära aluminium, mässing, stål och andra metaller. Den ljusbåge som finns i skäraren når otroligt hög temperatur. Det kan röra sig om nära 30 000 grader Celsius! Plasma är en gas som är ledande och som består av positivt och negativt laddade partiklar. Plasman fungerar som neutral rent elektroniskt. Den finns naturligt i solen och i andra stjärnor på grund av de höga temperaturerna. För att ta fram teknisk plasma så hettar man upp gas eller utsätter den för ett starkt elektriskt fält så att den får joniserad status.

Så fungerar plasmaskärning

Plasmaskärning går ut på att man låter en plasmabåge klämmas ihop genom ett munstycke. Bågen används för att skära i material som är elektriskt konduktivt. Metoden fungerar på så vis att materialet smälter och därmed lätt kan skäras i. Plasman expanderar och rör sig mot arbetsstycket tre gånger snabbare än ljudet. Man får en mycket snabb beskärning och det även på tjockare material.

Beskärningsprocessen förbereds genom att man tänder en första båge mellan munstycke och elektrod. Detta sker med hjälp av högspänning. Det här förbereder utrymmet mellan plasmaförbrännaren och arbetsstycket genom att viss jonisering uppstår. När den första bågen möter arbetsstycket så kommer den huvudsakliga plasmabågen att tändas via en automatisk ökning av kraft. Metallen kommer nu att smälta och avdunstar till viss del. Energin som krävs för att smälta metallen produceras helt på elektronisk väg.

Den plasmagas som man använder sig av beror på vilket material som man ska skära i. Man kan använda sig av syrgas, kvävgas eller kombinationer av dessa två. Det går också att använda renad luft som plasmagas och som skärgas. Man kan kyla brännare med vatten eller med gas.

Lite historia

Det här kan låta som ny teknik men faktum är att plasmaskärning utvecklades under slutet av 1950-talet. Man tog fram tekniken för metaller som inte kunde hanteras med gassvetsning. På grund av att metoden är mycket snabbt och klarar mycket små snitt så används den idag även för icke-legeringar och för låg-legeringar. Idag så utmärks metallbeskärning av högre krav på snabb produktion och kvalitet. Man vill inte få kanter som kräver ytterligare bearbetning och det gör att traditionell metallbeskärning i allt större utsträckning ifrågasätts.

Plasmabeskärningen kom som en stor konkurrent till andra tekniker och är också en utmanare för moderna metoder som laserskärning och vattenskärning. Plasmabeskärningen kan också ersätta andra mekaniska metallbearbetningsmetoder som används för att göra hål.

En populär beskäringsmetod

Det är inte så svårt att förstå varför plasmaskärning är så populär som beskärningsmetod. Den kan användas på alla material som är ledande och man klarar tjocklekar på omkring 0.5 till 180 mm. Det är få andra metoder som fungerar lika bra då det handlar om beskärning av tjockare bitar av material som stål och aluminium. När man använder metoden så får man bra resultat. Det blir mycket sällan fel. Dessutom så är det här en väldigt snabb metod. Man kan jobba omkring 5 gånger snabbare än med andra metoder.

Med god kombination av större maskiner och enklare apparater som man kan använda för manuell hantering så är det lätt att jobba med olika projekt på samma verkstad. Det här är också något som gör det lättare att klara av enklare reparationer på ett kostnadseffektivt vis. Den moderna plasmabeskärningstekniken är mycket viktig. Detta särskilt då man behöver skära i riktigt tunna material som man inte vill förstöra i tillverkningsprocessen. Med plasmaskärning så kan man till och med skära i flera ark samtidigt. När det hela är klart så är det klart. Man behöver inte göra mer och delarna som har beskurits kan gå vidare till montering.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!