Olika typer av rörlaserskärning

I Sverige så finns det regioner där man är extra duktiga på industritillverkning. I Gnosjö så finns det flera företag som kan allt om metallbearbetning. Här kan man få rörlaserskärning som är perfekt anpassad till produktionen. Många av verkstäderna har jobbat väldigt länge med att skära i rör. De har byggt upp en imponerande maskinpark som gör det möjligt att producera på ett skräddarsytt sätt. Det finns många olika typer av rörskärningsmaskiner och de moderna modellerna gör det lättare att beskära helt i enlighet med de krav som finns. Samtidigt så är det förstås så att den nya tekniken kräver mycket mer kunskap från operatörernas sida. Det gäller att välja rätt från start och att genomdriva projektet på ett effektivt sätt.

Rörlaserskärning med fast eller rörligt huvud

Man kan skilja mellan två huvudkoncept för rörlaserskärning. Det första är den som kan ses som traditionell skärning med fast huvud. Med denna metod så kommer snittytorna att gå vinkelrätt mot rörets längdriktning. Det leder till en passning som ser likadan ut. Det går också att jobba med rörligt huvud med så kallad 3D-skärning. Då kommer snittytorna att vinklas mot rörets längdriktning. Här får man en perfekt passning mellan rören vilket får stor betydelse för vidare produktion.

Tappskärning

Det som kallas för tappskärning innebär att man skär och samtidigt förbereder delarna med hål och tappar. I och med att man planerar tapparna och hålen redan innan man skär i röret så får man passning som blir perfekt. När man sedan ska svetsa så kommer det inte att behövas någon inmätning och det är givetvis något som spar på tid. Men det är inte bara svetsningen som blir enklare då man väljer den här typen av rörlaserskärning. När man har tappar och hål redo så kan man lätt montera delar. Man får perfekt passform och det ger en produkt som sitter ihop som den ska. På grund av detta så kommer man också att undvika svetsfixturer som kan bli nog så kostsamma. Om man kan ta bort kostnaden för svetsfixturer så drar man ner rejält på produktionskostnaden för produkten.

Laserskärning med fast och rörligt skärhuvud

Rörlaserskärning med fast skärhuvud innebär att skärhuvudet alltid är fast och att det riktas mot rörets centrum. Snittytorna kan då bli vinkelräta mot plana ytor. Det här gör att det går mycket snabbt att kapa bitar av röret. Man får också en precision som krävs för vidare arbete. Det här är en produktionsmetod som man använder sig av rent generellt. Den passar bra både för stora volymer och för lite mindre serier.

3D-skärning innebär som sagt att man skär med ett rörligt skärhuvud. Med denna metod så blir det möjligt att skära ut mer komplicerade former. Tack vare att det nu finns automatisk rörlaserskärning med rörligt skärhuvud så går det att tillverka delar med laserskärning som tidigare var helt omöjliga att få fram på detta vis. Något som är mycket smart med denna metod är att man inte behöver efterbehandling. Man kan också göra mer än att skära. Det går att skapa hål och även försänkningar då man genomför arbetet i maskinen. Vi talar återigen om teknik som sparar på tid vilket är väsentligt för alla typer av beskärningsprojekt. Med det rörliga skärhuvudet så får man ytor som kommer att passa perfekt ihop. Det är bra då man ska passa ihop olika delar kant i kant. Man kan också skapa vinklade anslutningar och metoden passar fint för olika dimensioner på rör.

Det finns även laserskärningsmaskiner som är gjorda för mycket stora rör. Dessa kan ge samma precision och jobbar snabbt i material som är tunga och tjocka. Rören behöver inte vara runda. Det går också att använda rörlaserskärning på fyrkantiga rörbitar och mer.

Laserskärning med fiberoptik

Med fiberlasrar så får man effektivitet. Det här är en metod som det går att lita på och den fungerar nu också mycket bra för beskärning av metall. Det som talar för att använda den här typen av rörlaserskärning är att den till exempel använder mycket mindre energi. Det blir miljövänligare och kostar mindre att driva maskinen. Med fiberlasern så kan man skära i olika metallmaterial och även i dem som är högreflektiva som till exempel aluminium, rostfritt stål, koppar och mässing.

 

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!