Säker och trygg industriautomation

Visst har industrin blivit en säkrare plats att jobba på. Med nya metoder som laserskärning och vattenskärning så kan man jobba snabbare och man slipper arbeta manuellt med farliga verktyg. Men modern industriautomation betyder inte att allting automatiskt blir säkert. De nya maskinerna är inte ofarliga! Bara då de används på rätt sätt så kan man se den stora skillnaden. Ny teknik kräver ny kunskap och denna kunskap ska alla som jobbar på en verkstad ha!

Ny industriautomation kräver ny kunskap

En gång i tiden så krävde skärande bearbetning muskelstyrka såväl som god kunskap om hur man med värme och vassa verktyg kunde ta sig genom metallmaterial. Idag så har värmen och de vassa delarna flyttats in i maskiner. Den som driver arbetsprocessen behöver inte komma för nära, och det är något som ger en mycket bättre arbetsplats. Men operatörer inom metallindustrin måste ha god kunskap om maskinerna. De kan mycket väl bli farliga om de inte drivs på rätt sätt.

Det gäller att verkstäder har uppdaterad kunskap om hur man driver igenom processer på rätt sätt. När det blir stopp så måste det finnas tydliga instruktioner för hur man ska öppna en maskin och serva den. Dessutom så kommer man ju inte helt runt det faktum att metalldelar och rör som ska beskäras till viss del ska hanteras manuellt. Detta särskilt på verkstäder där man inte har robotar som utför lyft och flyttar på rör och ark mellan maskin och uppsamlingsplats.

Alla ska lära sig säkerhet

Det är inte bara operatörer som måste veta hur man ska jobba säkert. Alla som rör sig på en verkstad måste få utbildning. Det här behöver inte bli så komplicerat. För det mesta så räcker det väl med instruktioner som finns på väggar och som man går igenom tillsammans. Det är viktigt att man betänker vilka som rör sig omkring maskinerna. När det finns städpersonal så kanske man först tänker att de inte behöver veta något om säkerhetsrutiner men det är ett misstag. Betänk att en duktig lokalvårdare får för sig att maskinerna också ska dammas. Det här kan leda till riktigt farliga situationer om det inte finns kunskap om hur och när man kan närma sig en maskin som jobbar dygnet runt med produktion av rörprofiler och beskärning.

Underhåll är viktigt

Något som verkligen påverkar säkerheten är underhållet av verkstadens alla verktyg och maskiner. När man har en duktig operatör som regelbundet ser över hur industriautomation fungerar och hur olika maskiner mår så blir det säkrare på arbetsplatsen. Moderna rörlasrar och andra industrimaskiner behöver inte servas så ofta men regelbundenheten är viktig. Om man byter ut delar i tid och ser till att inget ligger löst i maskiner så slipper man situationer som kan bli farliga och som dessutom kan leda till att produktioner blir försenade och därmed också kostsamma.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!