Fördelar med vattenskärning

Ibland så är det inte så självklart vilken beskärningsmetod som man ska använda. Det finns fördelar med laser såväl som med vattenskärning. Men många väljer till sist vattenskärningen och det finns det flera anledningar till. Här är några av de främsta fördelarna som man får då man väljer att beskära metall med hjälp av vattenskärningstekniken.

Vattenskärning kräver ingen hetta

När man skär med vatten så behöver man inte jobba med hetta. Därmed så kommer man inte att påverka metallen som man ska skära i. Den kommer inte att smältas på något ställe och behöver inte hårdna igen.

Man kan skära åt olika håll

Det kallas ibland för omni och innebär att man kan skära åt vilket håll som helst. Det ger stor flexibilitet och gör att man blir klar med beskärningsprocessen snabbt och lätt.

Det krävs inga starthål

Med många beskärningsmetoder så måste man börja med hål för att ta sig igenom materialet. Detta behövs inte med vattenskärning. Metoden klarar de flesta material även de som är tjocka och som normalt sett hade krävt starthål.

Inte bara för metall

En annan stor fördel med vattenbeskärningen är att den fungerar för de flesta material. Verkstaden som jobbar med att beskära metall kan alltså även ta hand om projekt där andra material ska hanteras.

Minimerar efterbehandling

Många gånger så behöver man inte efterbehandla en del som man har beskurit med vattentekniken. Det spar både på tid och pengar.

Bra för miljön

Det är också bra att vattenbeskärning är skonsam för miljön. Man kringgår problem med farliga ämnen och man slipper damm och farliga gaser. Därmed så är tekniken också ett bra val för att ge operatörer en bättre verkstadsmiljö.

Lätt att integrera med andra maskiner

Moderna vattenskärningsmaskiner kan samarbeta med andra maskiner på ett smart sätt. Man använder sig av programmering och kan på så vis planera produktioner på ett effektivt sätt. Det får också betydelse för produktionens ekonomi.

Sparar på material

Man spar också på material då man använder sig av vattenskärning. Det blir mindre svinn av dyra material då man kan skära så exakt. Ytterligare en anledning till att ekonomin blir bättre då man kan skära på detta vis.

Snabb produktion

Vattenskärning kan också ge en produktion som är snabbare än andra mer konventionella beskärningsmetoder. Att kunna jobba snabbt får också betydelse för hur mycket en verkstad kan ta på sig. Detta utan att man får sämre kvalitet på delar och produkter som tillverkas med vattenbeskärningen.

Moderna maskiner är energisnåla

De moderna maskinerna som används för att skära med vatten är också försvarbara ur energisynpunkt. Man kan få ner kostnaden för att driva maskinen och kan också se att den blir ett bättre val för företag som värnar om miljön.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!