Är gasskärning farligt för operatören?

Det är inte ofarligt att jobba med metallbeskärning. Inte ens då man använder de mest avancerade maskinerna. Visst har den moderna tekniken lett till bättre arbetsförhållanden för operatörer men det krävs fortfarande grundläggande utbildning inom säkerhet då man ska jobba med gasskärning. Beakta att gasskärning innebär temperaturer på omkring 1400°C och det säger sig självt att det här inte är en barnlek.

Så fungerar gasskärning

När man skär med gas så är det så att man förbränner en bränngas i oxygen. Då får man en låga som håller en extremt hög temperatur. Med lågan så kan man värma upp det arbetsstycke som det ska skäras i. När stycket är varmt så kan man skära med en stråle av oxygen. Skärprocessen går ut på att man förbränner metall och då kommer metalloxid att bildas. Den är flytande och måste tas bort från snittet som man lägger.

Säkrare arbetsmetoder

Numera så är det säkrare att skära med gas helt enkelt för att man jobbar med säkrare metoder. Om man skär i järn så kommer det att krävas en temperatur på över 1500 grader för att järnet ska smälta och för oxider så rör det sig om en temperatur på omkring 1400 grader. Det är temperaturer som man inte vill komma för nära och då är det verkligen en fördel att jobba med maskiner som klarar skärprocessen automatiskt. Operatören kommer att jobba mer med programmering och med att överse processen.

Mer än värme och gas

Men det är inte bara farliga gaser och värme som innebär en säkerhetsrisk för operatörer. Det man måste komma ihåg är att jobba på verkstäder kan bli mycket tungt även om operatören kan använda robotar för att flytta på arbetsstycken. Laserskärning och gasskärning är mycket effektiva metoder men operatören måste finnas på plats. Det kan bli många timmar på golvet och ständig uppmärksamhet krävs.

För att öka säkerheten så kommer operatören inte bara att använda sig av rätt arbetskläder som skyddar, och arbetsrutiner som ökar säkerheten. Det är också viktigt med ergonomi. Det betyder att man står och går på rätt sätt och undviker rörelsemoment som kan vara skadliga.

Med tydliga riktlinjer för hur man ska jobba med beskärningsmaskiner så blir det också säkrare på arbetsplatsen. Alla som jobbar på verkstaden behöver få den här typen av utbildning. Dessutom så måste man då och då uppdatera och friska upp minnet. När alla som jobbar tillsammans med metallbearbetning och gasskärning vet vad som gäller så får man trygghet. Dessutom så kan man jobba effektivare då man slipper fel som uppstår till följd av att folk inte jobbar på rätt sätt.

Denna sida använder sig utav cookies. Läs mer här >

Okej!